EN
AR
444 0 347
Anasayfaya Dön
Paylaş
Bize Yazın
E-Bülten Listesine Kayıt
Hekim Ara
Hızlı Randevu
Merkezlerimiz
S.S.S.
Yazı Büyüklüğü A(-) A(+)
| Paylaş

MEDİKAL KADRO

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ercan Şekerci

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Lisans 1
Matematik Öğretmenliği
19 Mayıs Üniversitesi
2000
Lisans 2+Y. Lisans
Diş Hekimliği Fakültesi
Atatürk Üniversitesi
2008
Doktora
Diş Hekimliği Fakültesi. Dış hastalıkları ve tedavisi
Erciyes Üniversitesi
2012
Yard. Doç. Dr
Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı
Erciyes Üniversitesi
2013-2016
Üniversite Dışı Deneyim
BÖLÜMÜ/AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (basılı hali dosya’dadır) ve Danışmanı : Mandibular Gömülü Üçüncü Büyük Azı Dişler İle Mandibular Kanal Arasındaki İlişkinin Dental Volümetrik Tomografi İle Değerlendirilmesi
Danışman: Prof. Dr. Yıldıray ŞİŞMAN
Projelerde Yaptığı Görevler :
2
1. “İskeletsel sınıf III ortognatik cerrahi uygulanan hastalarda masetter kasının preoperatif ve postoperatif sonografik değerlendirmesi”, Erciyes Üniversitesi BAP, (Proje ID:5994, Proje Kodu: TOA-2015-5994, Bütçe: 150.000) Proje Yardımcı Araştırmacısı, ( 01.09.2016- 01.04.2017).
Son üç yılda verdiği önlisans, lisan/lisanüstü ve doktora düzeyindeki dersler
Önlisans SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ
Öğrenim Dili
Ders Saati
(2014-2015)
RADYOLOJİ
Türkçe
2
(2015-2016)
RADYOLOJİ
Türkçe
1
(2014-2015)
HASTA VE TEDAVİ KAYIT SISTEMLERİ
Türkçe
3
(2015-2016)
HASTA VE TEDAVİ KAYIT SISTEMLERİ
Türkçe
3
Yüksek Lisans
DERSİN ALT KONUSU
(2013-2014)
(2014-2015)
(2015-2016)
AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ (3. SINIF)
RADYOBİYOLOJİ
2
(2013-2014)
(2014-2015)
(2015-2016)
AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ (4. SINIF)
1.DİŞLERİN GELİŞİMSEL VE KAZANILMIŞ ANOMALİLERİ
2.ODONTOJENİK KİSTLER/NONODONTOJENİK KİSTLER
3. TME HASTALIKLARI VE GÖRÜNTÜLENMESİ
1
Doktora
(2013-2014)
AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ
Türkçe
2
(2014-2015)
AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ
Türkçe
3
3
(2015-2016)
AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ
Türkçe
4
İdari Görevler:
1.
Fakülte Öğrenci Burs Alt Kurul Üyeliği, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
2013-
2
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Ağız Diş Sağlığı Bölümü Bölüm Koordinatörlüğü, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
2013-(Devam ediyor)
3
Fakülte çalışma güvenliği Alt Kurul Üyeliği, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Katıldığı kongre, sempozyum ve kurslar:
1. 15th BaSS Congress, 22 – 25 April, Thessaloniki, Greece, 2010.
2. 16th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS 2011), April 28-May 1, Bucharest, Romania, 2011
3. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, 25-28 Nisan, Palandöken-Erzurum, 2013
4. “Eğitim Becerileri Kursu”, Kayseri, Ocak 2014.
5.“AFAD”, Kayseri, Mayıs 2014.
6. “İş Sağlığı ve Güvenliği”, Haziran, Kayseri 2014.
7. “Tıbbi bilimlerde araştırma projesi hazırlama ve yürütme eğitimi” 18-20 Ekim 2014 Kayseri
8. “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi”, 10-13 Haziran 2014, Kayseri
9. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği VI. Ulusal Sempozyumu ve I. Uluslararası katılımlı Kongresi, 17-19 Nisan, İZMİR, 2015. 10. “Uyku Apnesi ve Bruksizm Apareyleri” Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği VI. Ulusal Sempozyumu ve I. Uluslararası katılımlı Kongresi, 17-19 Nisan, İZMİR, 2015.
4
11. Uygulamalı ve Teorik Kardiopulmoner Resüsitasyon Eğitimi. 24.05.2014 12. Temporomandibular Eklem Sempozyumu 20.11.2014
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
• Türk Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği
Bilimsel Yayın Kuruluşlarında Görevler:
1. “Journal of Oral and Maxillofacial Radiology” “Yardımcı Editör 2013- ”
2. “European Journal of General Dentistry” “Yardımcı Editör 2013- ”
3. “European Endodontic Journal” “Yardımcı Editör, 2015-” 4. “Journal of Dental Problems and Solutions” “On editorial board” 5. “ International Journal of Pediatrics & Pediatric Care” “On editorial board” 6. “International Journal of Experimental Dental Science” “On editorial board” 7. “ARC Journal of Clinical Case Reports” “On editorial board”
5
Uluslararası Dergi Hakemlikleri:
1. Dentomaxillofacial Radiology (SCI)
2. International Dental Journal (SCI)
3. Diagnostic and Interventional Radiology (SCI)
4. European Journal of General Dentistry
5. Journal of Oral and Maxillofacial Radiology
6. Advances in Radiology
7. British Journal of Medicine and Medical Research
8. Open Journal of Stomatology
9. Open Journal of Dentistry and Oral Medicine
10. Pediatric Radiology
11. International Journal of Oral and Craniofacial Science
12. Medical Principles and Practice (SCI)
13. Cureus Journal of Medical Science
14. Acta stomatologica Croatica
15. Head & Face Medicine (SCI)
16. Türk Radyoloji Dergisi
17. Journal of Case Reports and Studies
18. Springer PLUS (SCI -E) 19. Surgical and Radiologic Anatomy (SCI -E) ve 06 2016 20. Applied Mathematics (Pubmed)
21. BMC Research Notes (Pubmed)
22. BMJ Case Reports (Pubmed) 24 03 2016
23. Folia Medica (Pubmed) 27 06 2016
24. Nigerian Journal of Clinical Practice 30 06 2016
25.
6
• Ödüller:
• TDB 18. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresinde yapılan en iyi poster yarışmasında “Türk Toplumunda Üçüncü Molar Dişlerin Retrospektif Radyografik Analizi”, isimli poster ile kazanılmış üçüncülük ödülü. Etöz M, Şekerci AE, Şişman Y. “Türk Toplumunda Üçüncü Molar Dişlerin Retrospektif Radyografik Analizi”, TDB 18. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 26-28 Mayıs, İstanbul, Türkiye, 2011. • Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği VI. Ulusal Sempozyumu ve I. Uluslararası Katılımlı Kongresi’nde yapılan en iyi poster yarışmasında “Ratlarda gerçekleştirilen ortodontik maksiller sutur genişletmesinde borik asit, propolis ve ozon terapinin etkileri”, isimli poster ile kazanılmış ikincilik ödülü. (Yıldıray ŞiŞMAN, S. Kutalmış BÜYÜK, A. Ercan ŞEKERCİ, Abdullah EKİZER, Ekrem ORAL, İsmet ÖZTÜRK. Ratlarda gerçekleştirilen ortodontik maksiller sutur genişletmesinde borik asit, propolis ve ozon terapinin etkileri). 17-19 Nisan, İZMİR, 2015.
7
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
Yard.Doç. Öncesi
A1. Tarim Ertaş E, Mavili E, Sisman Y, Sahman H, Etoz M, Sekerci AE. Incidental Findings of Carotid Artery Stenosis Detected By Calcifications on Panoramic Radiographs: Report of Three Cases. Oral Radiology, 26, 116-21 (2010). (SCI) doi:
10.1007/s11282-010-0047-4
A2. Sisman Y, Tarim Ertaş E, Ertaş H, Sekerci AE. The Frequency and Distribution of Idiopathic Osteosclerosis of the Jaw. Eur J Dent, 5, 409-14 (2011). (Pubmed)
A3. Sekerci AE, Sisman Y, Ekizer A, Sahman H, Gumus H, Aydinbelge M. Prevalence of double (Fused/Geminated) primary teeth in Turkey – A study, Pakistan Oral and Dental Journal, 31, 7-13 (2011).
A4. Sekerci AE, Sisman Y, Yasa Y, Sahman H, Ekizer A. Prevalence of fusion and gemination in permanent teeth in Coppadocia region in Turkey. Pakistan Oral and Dental Journal, 31, 17-22 (2011). A5. Sahman H, Etoz OA, Sekerci AE, Etoz M, Sisman Y. Tetrafid Mandibular Condyle: A Unique Case Report and Review of the Literature. Dentomaxillofac Radiol, 40, 524-30 (2011). (SCI) doi: 10.1259/dmfr/62082661
A6. Sahman H, Sekerci AE, Tarim Ertas E, Etoz M, Sisman Y. Prevalence of bifid mandibular condyle in a Turkish population. J Oral Sci, 53, 433-7 (2011). (SCI-E)
A7. Sekerci AE, Sahman H, Etoz OA, Gumus HO, Albayrak H, Nazlım S, Sisman Y. Dentin Dysplasia Type I: Report of a Case Treated with Dental Implants. Indian Journal of Dentistry, 2, 160-164. (2011). doi: 10.1016/S0975-962X(11)60038-5
A8. Sekerci AE, Sahman H, Tarim Ertas E, Sisman Y. An Unusual Peripheral Osteoma of the Mandibular Notch: A Case Report with CT Evaluation. Oral Radiology, 27, 78–82, (2011). (SCI ) doi :10.1007/s11282-011-0061-1
8
A9. Sekerci AE, Sisman Y, Etoz M, Aksu Y. “Aberrant Location of Salivary Gland Inclusion: Report of a Case with Review of the Literature”, European Journal of Radiology (Extra), 79, e27– e31, (2011). (SCI) doi:10.1016/j.ejrex.2011.04.014
A10. Sisman Y, Aktan AM, Tarim Ertas E, Ciftci EM, Sekerci AE. “The Prevalence of Pulp Stones in a Turkish Population. A Radiographic Survey”, Med Oral Patol Oral Cir Bucal, 17(2), e212-7 (2012). (SCI) doi:10.4317/medoral.17400
A11. Sisman Y, Miloglu O, Sekerci AE, Yilmaz AB, Demirtas O, Tokmak TT. “Radiographic evaluation on prevalence of Stafne bone defect: a study from two centres in Turkey”, Dentomaxillofac Radiol, 41(2), 152-8, (2012). (SCI)
A12. Faruk İzzet Uçar, Ahmet Ercan Şekerci, Tancan Uysal, Ali Osman Bengi. Standardization of Records in Orthodontics Part 2: Craniofacial Imaging Techniques. Turkish Journal of Orthodontics, 25:167-187. (2012)
A13. Sekerci AE, Sahman H, Ulu M, Etoz OA, Sisman Y. Bisphosphonate-related Osteonecrosis of the Jaws: Report of Two Cases with Breast Cancer, a Dental Concern and review of the Literature. BioDiscov, 1: 2; (2012) doi: 10.7750/BioDiscovery.2012.1.2
A14. Sekerci AE, Sisman Y, Tarim Ertaş E, Gümüş H, Ertaş H. “Clinical and Radiographic Evaluation and Comparison of Six Cases of Fusion Involving to Primary Dentition”, Journal of Dentistry for Children (J Dent Child), 79(1), 34-9, (2012). (Pubmed)
A15. Sekerci AE, Uçar FI, Gümüş H, Aydınbelge M, Sisman Y. “Solitary median maxillary central incisor: a report of 2 cases”, Pediatr Dent, 34(2), 150-5, (2012). (SCI).
A16. Sekerci AE, Sisman Y, Tarim Ertaş E, Sahman H, Aydinbelge M. “Infantile malignant osteopetrosis: report of 2 cases with osteomyelitis of the jaws.”, Journal of Dentistry for Children (J Dent Child), 79(2), 93-9, (2012). (Pubmed)
A17. Sisman Y, Sahman H, Sekerci AE, Tokmak TT, Aksu Y, Mavili E. “Detection and characterization of the mandibular accessory buccal foramen using CT.”, Dentomaxillofacial Radiology, 41(7), 558–63, (2012). (SCI) doi: 10.1259/dmfr/63250313
9
A18. Sahman H, Sisman Y, Sekerci AE, Tarim Ertas E, Tokmak TT, Tuna IS. Detection of Bifid Mandibular Condyle Using Computed Tomography, Med Oral Patol Oral Cir Bucal, 17(6), e930-4, (2012) doi: 10.4317/medoral.17748 (SCI-E).
A19. Etöz M, Etöz OA, Sahman H, Sekerci AE, Polat HB. An unusual case of multilocular Stafne bone cavity. Dentomaxillofac Radiol. 41(1):75-8. (2012) doi:10.1259/dmfr/34731967. (SCI)
A20. Mevlüt ÇELİKOĞLU, Mehmet BAYRAM, Süleyman Kutalmış BÜYÜK, Ahmet Ercan ŞEKERCİ. Condylar Asymmetry in Patients with Unilateral Mandibular Second Premolar Agenesis. Turkish Journal of Orthodontics. 25:122-133, (2012) 10.13076/1300-3550-25-2-122
Yard.Doç. Sonrası
A21. Demirbuga S, Sekerci AE, Dinçer AN, Cayabatmaz M, Zorba YO. Use of cone-beam computed tomography to evaluate root and canal morphology of mandibular first and second molars in Turkish individuals. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 18(4):e737-44. (2013) (SCI)
A22. Halicioglu K, Celikoglu M, Caglaroglu M, Buyuk SK, Akkas I, Sekerci AE. Effects of early bilateral mandibular first molar extraction on condylar and ramal vertical asymmetry. Clin Oral Investig. 17(6):1557-61. (SCI) doi: 10.1007/s00784-012-0843-9. (2013)
A23. Kilic K, Er O, Kilinc HI, Aslan T, Bendes E, Sekerci AE, Aslantas V. Infrared thermographic comparison of temperature increases on the root surface during dowel space preparations using circular versus oval fiber dowel systems. J Prosthodont. 22(3):203-7. doi: 10.1111/j.1532-849X.2012.00919.x. (2013) (SCI)
A24. Sekerci AE, Sisman Y, Etoz M, Goller Bulut D. Aberrant Anatomical Variation of Maxillary Sinus Mimicking Periapical Cyst: A Report of Two Cases and Role of CBCT in Diagnosis. Case Reports in Dentistry. 1-4. (2013). (PUBMED)
10
A25. Sekerci AE, Sahman H, Sisman Y, Aksu Y. Morphometric analysis of the mental foramen in a Turkish population based on multi-slice computed tomography. Journal of Oral and Maxillofacial Radiology, 1(1), 2-7, (2013).
A26. Sekerci AE, Etöz M, Sahman H, Sisman Y, Nazlim S. A rare condition affecting the primary and permanent dentition: Dentin dysplasia type I. Journal of Oral and Maxillofacial Radiology, 1(1), 13-16, (2013).
A27. Tarim Ertas E, Sekerci AE, Sisman Y, Sahman H, Etöz M. “Natal Teeth: A Report Of Three Cases”, J Oral Health Comm Dent, 7(2)128-132, (2013). A28. Celikoglu M, Halicioglu K, Buyuk SK, Sekerci AE, Ucar FI. Condylar and ramal vertical asymmetry in adolescent patients with cleft lip and palate evaluated with cone-beam computed tomography. Am J Orthod Dentofacial Orthop. Nov;144(5):691-7. (2013) (SCI)
A29. Aydinbelge M, Gumus HO, Sekerci AE, Demetoğlu U, Etoz OA. Implants in children with hypohidrotic ectodermal dysplasia: an alternative approach to esthetic management: case report and review of the literature. Pediatr Dent. 35(5):441-6. (2013) (SCI).
A30. Ahmet Ercan Sekerci, Burhan Balta, Oğuzhan Bahadir, Yildiray Sisman, Munis Dundar, Turgut Tursem Tokmak, Stefan Mundlos. Cleidocranial dysplasia with a rare mutation: Study of a family with review of literature . Open Journal of Stomatology, 3; 402-410. (2013).
A31. Cantekin K, Sekerci AE, Buyuk SK. Dental computed tomographic imaging as age estimation: morphological analysis of the third molar of a group of Turkish population. Am J Forensic Med Pathol. 34(4):357-62. doi: 10.1097/PAF.0000000000000054. (2013) (SCI)
A32. Ahmet Ercan Sekerci, Gozde Ozcan, Osman Sami Aglarci. A novel presentation of a supplemental premolar tooth with dens invaginatus and dens evaginatus and role of the CBCT in diagnosis. Journal of Oral and Maxillofacial Radiology, 1(3); 111-114. (2013)
A33. Ahmet Ercan Sekerci, Halil Sahman, Yildiray Sisman, Yusuf Aksu. Morphometric analysis of the mental foramen in a Turkish population based on multi-slice computed tomography. Journal of Oral and Maxillofacial Radiology 1(1); 2-7, (2013)
11
A34. Ahmet Ercan Sekerci, Yildiray Sisman, Mehtap Arikan Payveren. Retromolar canal as observed on cone-beam computed tomography: Report of two cases with clinical importance. Journal of Oral and Maxillofacial Radiology 1(2);86-89, (2013).
A35. Demirbuga S, Tuncay O, Cantekin K, Cayabatmaz M, Dincer AN, Kilinc Hİ, Sekerci AE. Frequency and distribution of early tooth loss and endodontic treatment needs of permanent first molars in a Turkish pediatric population. Eur J Dent. 7(Suppl 1):S99-S104. (2013) (Pubmed) A36. Sekerci AE, Cantekin K, Aydinbelge M. Cone beam computed tomographic analysis of the shape, height, and location of the mandibular lingula in a population of children. Biomed Res Int. 2013;2013:825453. doi: 10.1155/2013/825453. Epub 2013 Nov 20. (SCI)
A37. Ahmet-Ercan Sekerci, Burhan Balta, Munis Dundar, Ying Hu, Ernst-J. Reichenberger, Osman-A Etoz, Sinan Nazlim, Ibrahim-Sevki Bayrakdar. A c.1244G>A (p.Arg415Gln) mutation in SH3BP2 gene causes cherubism in a Turkish family: Report of a family with review of the literatüre. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 1;19 (4):e340-4. (2014) (SCI).
A38. Sekerci AE, Cantekin K, Aydinbelge M, Ucar FI. Prevalence of dental anomalies in the permanent dentition of children with down syndrome. J Dent Child (Chic). 81(2):78-83. (2014) (Pubmed)
A39. Ertas ET, Kurnaz F, Zorba YO, Kocyigit I, Sisman Y, Kaynar L, Sekerci AE, Ertas H, Cetin M. Comparison of chemotherapy and hematopoietic stem cell transplantation pre and postterm DMFT scores: a preliminary study. Niger J Clin Pract. 17(1):32-7. doi: 10.4103/1119-3077.122831. (2014) (SCI-E)
A40. Emre KOSE, Ahmet Ercan Sekercı, Emrah Soylu, Sinan Nazlım. An Extremely Rare Anatomical Variation Bilateral Canalis Sinuosus and Nasopalatine Duct Cyst and Role of Cbct in Diagnosis. International Journal Of Scientific Research. 3(9);361-363. (2014)
A41. Arslan H, Ertas ET, Topçuoğlu HS, Şekerci AE, Atici MY, Ertas H6, Demirbuğa S.
12
Radicular grooves of maxillary anterior teeth in a Turkish population: a cone-beam computed tomographic study. Arch Oral Biol. 59(3):297-301. doi: 10.1016/j.archoralbio.2013.12.004. (2014) (SCI)
A42. Cantekin K, Şekerci AE. Evaluation of the accessory mental foramen in a pediatric population using cone-beam computed tomography. J Clin Pediatr Dent. 39(1):85-9. (2014) (SCI-E) doi: 10.4103/1305-7456.119085. (PUBMED)
A43. Ahmet Ercan Sekerci, Yildiray Sisman. Comparison between panoramic radiography and cone-beam computed tomography findings for assessment of the relationship between impacted mandibular third molars and the mandibular canal. Oral Radiol 30:170–178.
DOI 10.1007/s11282-013-0158-9. (SCI). (2014)
A44. Cantekin K, Sekerci A Ercan, Peduk K, Delikan E, Ozakar Ílday N, Demirbuga S, Miloglu O. Dental age assessment for different climatic regions. Am J Forensic Med Pathol. 35(3):197-200. doi: 10.1097/PAF.0000000000000096. (2014) (SCI-E).
A45. Cantekin K, Sekerci AE, Miloglu O, Buyuk SK. Identification of the mandibular landmarks in a pediatric population. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 19(2):e136-41. (2014) (SCI-E).
A46. Ertas ET, Kurnaz F, Zorba YO, Kocyigit I, Sisman Y, Kaynar L, Sekerci AE, Ertas H, Cetin M. Comparison of chemotherapy and hematopoietic stem cell transplantation pre and postterm DMFT scores: A preliminary study. Niger J Clin Pract, 17(1), 32-37, (2014). (SCI). A47. Sahman H, Sekerci AE, Sisman Y, Payveren M. Assessment of the visibility and characteristics of the mandibular incisive canal: cone beam computed tomography versus panoramic radiography. Int J Oral Maxillofac Implants”, 29(1), 71-78, (2014). (SCI).
A48. Sekerci AE, Sisman Y. Bilateral anterior Stafne bone defect mimicking radicular cyst: report of a rare case with a review of the literature. Oral Radiol, 30:115–122, (2014). (SCI-E).
13
A49. Sekerci AE, Sisman Y. Cone-beam computed tomography analysis of the shape, height, and location of the mandibular lingula. Surg Radiol Anat. 36(2):155-62. (2014) doi: 10.1007/s00276-013-1150-0 (SCI).
A50. Celikoglu M, Ucar FI, Sekerci AE, Buyuk SK, Ersoz M, Sisman Y. Assessment of pharyngeal airway volume in adolescent patients affected by bilateral cleft lip and palate using cone beam computed tomography. Angle Orthodontist, 84(6):995-1001 (2014) DOI: 10.2319/121913-930.1 (SCI).
A51. Sekerci AE, Sisman Y. Bilateral accessory mental foramina and canals: Report of an extremely rare anatomical variation. Journal of Dental Implants. 4(1): 101-104. (2014).
A52. Sekerci AE, Sahman H. Cone beam computed tomographic analyses of the position and course of the mandibular canal: relevance to the sagittal split ramus osteotomy. Biomed Res Int. 2014;2014:945671. doi: 10.1155/2014/945671. A53. Halicioglu K, Celikoglu M, Buyuk SK, Sekerci AE, Candirli C. Effects of early unilateral mandibular first molar extraction on condylar and ramal vertical asymmetry. Eur J Dent. 8(2): 178-83. (2014) (Pubmed) A54. Halicioglu K, Celikoglu M, Yavuz I, Sekerci AE, Buyuk SK. An evaluation of condylar and ramal vertical asymmetry in adolescents with unilateral and bilateral posterior crossbite using cone beam computed tomography (CBCT). Aust Orthod J. May;30(1):11-8. (2014) (SCI) A55. Sahman H, Sekerci AE, Ertas ET. Lateral lingual vascular canals of the mandible: a CBCT study of 500 cases. Surg Radiol Anat. 36(9):865-70. doi: 10.1007/s00276-014-1258-x. (2014) (SCI). A56. Sekerci AE, Keskinrüzgar A, Sisman Y, Unal E, Karakukcu M, Ozdemir MA. Oral and Dental Findings of the Longest Surviving Patient with Hoyeraal-Hreidarsson Syndrome. J Oral Health Comm Dent. 8(1);65-69. (2014) .
14
A57. Celikoglu M, Bayram M, Sekerci AE, Buyuk SK, Toy E. Comparison of pharyngeal airway volume among different vertical skeletal patterns: A cone beam computed tomography study. Angle Orthod. 84(5):782-7. doi: 10.2319/101013-748.1. (2014) (SCI). A58. Celikoglu M, Ucar FI, Sekerci AE, Buyuk SK, Ersoz M, Sisman Y. Assessment of pharyngeal airway volume in adolescent patients affected by bilateral cleft lip and palate using cone beam computed tomography. Angle Orthod. 84(6):995-1001. (2014) (SCI). A59. Mevlut Celikoglu, Suleyman K. Buyuk, Ahmet E. Sekerci, Mustafa Ersoz, Salih Celik, Yildiray Sisman. Facial soft-tissue thickness in patients affected by bilateral cleft lip and palate: A retrospective cone-beam computed tomography study. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 146(5):573-8. doi: 10.1016/j.ajodo.2014.07.005. (2014) (SCI). A60. Halicioglu K, Celikoglu M, Buyuk SK, Sekerci AE, Ucar FI, Yavuz I. Three dimensional evaluation of the mandibular third molars’ development in unilateral crossbite patients: A cone beam computed tomography study. Eur J Dent. 8(3):389-94. doi: 10.4103/1305-7456.137653. (2014) (Pubmed) A61. Celikoglu M, Buyuk SK, Sekerci AE, Ucar FI, Cantekin K. Three-dimensional evaluation of the pharyngeal airway volumes in patients affected by unilateral cleft lip and palate. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 145(6): 780-6. (2014). (SCI). A62. Sekerci AE, Sisman Y, Payveren MA. Evaluation of location and dimensions of mandibular lingual foramina using cone-beam computed tomography. Surg Radiol Anat. 36(9):857-64. doi: 10.1007/s00276-014-1311-9 (2014) (SCI). A63. Sekerci AE, Buyuk SK, Cantekin K. Cone-beam computed tomographic analysis of the morphological characterization of the nasopalatine canal in a pediatric population. Surg Radiol Anat. 36(9):925-32. doi: 10.1007/s00276-014-1271-0. (2014). (SCI). A64. Celebi AA, Ucar FI, Sekerci AE, Caglaroglu M, Tan E. Effects of cleft lip and palate on the development of permanent upper central incisors: a cone-beam computed tomography study. Eur J Orthod. 37(5):544-9. (2015) doi: 10.1093/ejo/cju082 (SCI)
15
A65. Celikoglu M, Buyuk SK, Ekizer A, Sekerci AE. Evaluation of mandibular transverse widths in patients affected by unilateral and bilateral cleft lip and palate using cone beam computed tomography. Angle Orthod. 85(4):611-5. doi: 10.2319/061614-438.1. (2015) (SCI). A66. Celikoglu M, Buyuk SK, Ekizer A, Sekerci AE, Sisman Y. Assessment of the soft tissue thickness at the lower anterior face in adult patients with different skeletal vertical patterns using cone-beam computed tomography. Angle Orthod. 85(2):211-7. (2015) doi: 10.2319/040114-237.1. (SCI). A67. Ahmet Ercan Sekerci, Halil Sahman, Kutalmis Buyuk S, Yıldıray Sisman, Sezer Demirbuga. Cone beam computed tomography appearance of mandibular para-radicular third molar radiolucencies: Prevalence, characteristics and a review of the literature. International Research Journal of Basic and Clinical Studies, 3(1); 29-34, (2015) A68. Celikoglu M, Buyuk SK, Sekerci AE, Cantekin K, Candirli C. Maxillary dental anomalies in patients affected by cleft lip and palate: A cone beam computed tomography study. J Clin Pediatr Dent. 39(2):183-6. (2015) (SCI-E).
A69. Sisman Y, Ercan-Sekerci A, Payveren-Arikan M, Sahman H. Diagnostic accuracy of cone-beam CT compared with panoramic images in predicting retromolar canal during extraction of impacted mandibular third molars. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 1;20(1):e74-81. (2015) doi:10.4317/medoral.19930 (SCI-E) A70. Sekerci AE, Cantekin K, Aydinbelge M. Cone beam computed tomographic analysis of neurovascular anatomical variations other than the nasopalatine canal in the anterior maxilla in a pediatric population. Surg Radiol Anat. 37(2):181-6. (2015) doi: 10.1007/s00276-014-1303-9. (SCI-E)
A71. Miloglu O, Sekerci AE, Yasa Y, Dagistan S. Unilateral bone cavities situated near the angle of the mandibula. J Craniofac Surg. 26(1):e27-8. doi: 10.1097/SCS.0000000000001262. (2015)(SCI)
16
A72. Ercan E, Celikoglu M, Buyuk SK, Sekerci AE. Assessment of the alveolar bone support of patients with unilateral cleft lip and palate: a cone-beam computed tomography study. Angle Orthod. 85(6):1003-8. (2015) doi: 10.2319/092614-691.1 (SCI) A73. Kadir Tolga Ceyhanli, Suleyman Kutalmis Buyuk, Ahmet Ercan Sekerci, Muhammet Karatas, Mevlut Celikoglu, Yasin Atakan Benkli. Investigation of Dens Invaginatus in a Turkish Subpopulation Using Cone-Beam Computed Tomography. Oral Health and Dental Management. 14( 2), 81-4. (2015) A74. Celikoglu M, Buyuk SK, Sekerci AE. Assessment of the facial soft tissue thickness of the patients affected by unilateral cleft lip and palate using cone beam computed tomography. J Craniofac Surg. 26(5):1647-51. doi: 10.1097/SCS.0000000000001815. (2015) (SCI). A75. Celik S, Celikoglu M, Buyuk SK, Sekerci AE. Mandibular vertical asymmetry in adult orthodontic patients with different vertical growth patterns: A cone beam computed tomography study. Angle Orthod. 2015 Jun 11.(SCI) [Epub ahead of print] A76. Goller-Bulut D, Sekerci AE, Köse E, Sisman Y. Cone beam computed tomographic analysis of maxillary premolars and molars to detect the relationship between periapical and marginal bone loss and mucosal thickness of maxillary sinus. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 1;20(5):e572-9. (2015) doi:10.4317/medoral.20587 (SCI-E) A77. Ahmet Ercan Sekerci, Emrah Soylu, Mehtap Payveren Arikan, Gozde Ozcan, Mehmet Amuk, Fatma Kocoglu. Prevalence and Morphologic Characteristics of Ponticulus Posticus: Analysis Using Cone-Beam Computed Tomography. J Chiropr Med. 14(3):153-61. (2015) doi: 10.1016/j.jcm.2015.06.003. (pubmed) A78. Sekerci AE, Soylu E, Arikan MP, Aglarci OS. Is there a relationship between the presence of ponticulus posticus and elongated styloid process? Clin Imaging. 39(2):220-4. doi: 10.1016/j.clinimag.2014.11.016. (2015) (SCI).
17
A79. Buyuk SK, Ercan E, Celikoglu M, Sekerci AE, Hatipoglu M. Evaluation of dehiscence and fenestration in adolescent patients affected by unilateral cleft lip and palate: A retrospective cone beam computed tomography study. Angle Orthod. 2016 May;86(3):431-6. doi: 10.2319/042715-289.1. BAŞVURULDU 14 06 2016 A80. SK Buyuk, AE Sekerci, YA Benkli, A Ekizer. A survey of ponticulus posticus: Radiological analysis of atlas in an orthodontic population based on cone-beam computed tomography. Nigerian Journal of Clinical Practice (YAYININ proof HALİ -11 08 2015- YÜKLENDİ) (SCI-E) A81. Duygu Goller Bulut, Emre Kose, Gozde Ozcan, Ahmet Ercan Sekerci, Emin Murat Canger, Yildiray Sisman. Evaluation of Root Morphology and Root Canal Configuration of Premolars in Turkish Individuals using Cone-Beam Computed Tomography. European Journal of Dentistry ; 2015; 9: 551-557 (Pubmed) A82. Erdur O, Ucar FI, Sekerci AE, Celikoglu M, Buyuk SK. Maxillary sinus volumes of patients with unilateral cleft lip and palate. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 79(10):1741-4. (2015) doi: 10.1016/j.ijporl.2015.08.003. (SCI). A83. Gozde Ozcan, Ahmet Ercan Sekerci, Kenan Cantekin, Mustafa Aydinbelge, Salih Dogan. Evaluation of root canal morphology of human primary molars by using CBCT and comprehensive review of the literature. Acta Odontol Scand. 2016 May;74(4):250-8. doi: 10.3109/00016357.2015.1104721 250 NİN ALTINDA A84. Celikoglu M, Ucar FI, Buyuk SK, Celik S, Sekerci AE, Akin M. Evaluation of the mandibular volume and correlating variables in patients affected by unilateral and bilateral cleft lip and palate: A cone beam computed tomography study. Clinical Oral Investigation (SCI) [Epub ahead of print]
18
A85. Sekerci AE, Nazlim S, Etoz M, Deniz K, Yasa Y. Odontogenic tumors: a collaborative study of 218 cases diagnosed over 12 years and comprehensive review of the literature. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 1;20(1):e34-44. (2015) (SCI-E) Not: Doçentlik başvuru sonrası A86. Aydınbelge Mustafa, Şekerci Ahmet Ercan, Çalişkan Seçil, Gümüş Hüsniye, Şişman Yıldıray, Cantekin Kenan. Clinical and Radiographic Evaluation of Primary Double Teeth and Their Effect on Permanent Successors. Nigerian Journal of Clinical Practice. 16.01.2016 KABUL ALDI (SCI-E) A87. Gozde Ozcan, Ahmet Ercan Sekerci, Emrah Soylu, Sinan Nazlim. Role of CBCT in evaluation of paradental cyst related to fusion of a wisdom tooth with a paramolar and presence of retromolar canal: A rare case report. Imaging Science in Dentistry. (Pubmed) 16.01.2016 KABUL ALDI A88. Gozde Ozcan, Ahmet Ercan Sekerci. Classification of alveolar bone destruction patterns on maxillary molars by using cone-beam computed tomography. Nigerian Journal of Clinical Practice 16.01.2016 KABUL ALDI (SCI-E). A89. Soley Arslan, Ayşe Nedret Koç, Ahmet Ercan Şekerci, Fatih Tanriverdi, Hafize Sav, Gonca Aydemir, Halit Diri. Genotypes and virulence factors of Candida species isolated from oral cavities of patients with type 2 diabetes mellitus. Turk J Med Sci 46: 18-27. (2016) doi:10.3906/sag-1405-73 (SCI-E). 250 NİN ALTINDA A90. Uçar FI, Buyuk SK, Şekerci AE, Celikoglu M. Evaluation of temporomandibular fossa and mandibular condyle in adolescent patients affected by bilateral cleft lip and palate using cone beam computed tomography. Scanning. 2016 Apr 22. doi: 10.1002/sca.21320. [Epub ahead of print] 25 04 2016 A91. GÖZDE. GORLİN
19
A92. GÖZDE DMFR Are there any differences in mandibular morphology of patients with bisphosphonate related osteonecrosis of jaws?: A case control study 05 05 2016
20
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
Yard. Doçentlik Öncesi
B1. Tarım Ertaş E, Şişman Y, Ertaş H, Şahman H, Etöz M, Şekerci AE. Çenelerde Gözlenen Osteoskleroz Sıklığı ve Lokalizasyonu”, 12. EBDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 6-8 Kasım, İzmir, Türkiye, 2009. (Poster Sunum)
B2. Etöz M, Şişman Y, Tarım Ertaş E, Şekerci AE, Çoban G. “Malin Epitelyal Tümör: Olgu Sunumu”, 12. EBDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 6-8 Kasım, İzmir, Türkiye, 2009. (Poster Sunum)
B3. Şekerci AE, Şişman Y, Ertaş Tarim E, Şahman H. “Diagnosis of Stafne’s Bone Defect with computerized tomography,” 15th BaSS Congress, 22 – 25 April, Thessaloniki, Greece, 2010. (Sözlü Sunum)
B4. Tarim Ertaş E, Şişman Y, Ertaş H, Şahman H, Etöz M, Şekerci AE. “Evaluation of The Patients with Ultrasound Examination Who were Thought to have Calcifications in Carotid Artery Region of Their Panoramic Radiographs During Dental Examination,” 12th European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June, İstanbul, Turkey, 2010. (Sözlü Sunum)
B5. Şekerci AE, Şişman Y, Tarim Ertaş E, Etöz M, Şahman H. “Solitary Median Maxillary Central Incisor (SMMCI) Syndrome: A Case Report,” 12th European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June, İstanbul, Turkey, 2010. (Poster Sunum)
B6. Şahman H, Şişman Y, Tarim Ertaş E, Etöz M, Şekerci AE. “A Unique Variation of Mandible: Tetrafid Condyle,” 12th European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June, İstanbul, Turkey, 2010. (Poster Sunum)
B7. Balta B, Sisman Y, Bahadir O, Sekerci AE, Dundar M. “Cleidocranial Dysplasia: Report of a Family,” 9th National Medical Genetics Congress of Turkish Medical Genetics Society with International Participation, December 1-5, Istanbul, Turkey, 2010. (Poster Sunum)
21
B8. Etöz M, Şekerci AE, Şişman Y. “Türk Toplumunda Üçüncü Molar Dişlerin Retrospektif Radyografik Analizi”, TDB 18. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 26-28 Mayıs, İstanbul, Türkiye, 2011. (Poster Sunum)
B9. Demirtaş Ö, Sisman Y, Miloglu O, Sekerci AE, Yilmaz AB. “Radiographic evaluation on prevalence of Stafne bone defect: a study from two centres in Turkey,” 16th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS 2011), April 28-May 1, Bucharest, Romania, 2011. (Sözlü Sunum)
B10. Yasa Y, Sekerci AE, Sisman Y, Sahman H, Ekizer A. “Prevalence of Double Permanent Teeth in a Turkish Population,” 16th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS 2011), April 28-May 1, Bucharest, Romania, 2011. (Sözlü Sunum)
B11. Sahman H, Sisman Y, Sekerci AE, Tarim Ertaş E, Tokmak TT, Tuna IS. “Investigating the Frequency and Characteristics of Bifid Mandibular Condyle Using Computed Tomography,” 16th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS 2011), April 28-May 1, Bucharest, Romania, 2011. (Sözlü Sunum)
B12. Sekerci AE, Ulu M, Sisman Y, Etoz OA, Sahman H. “Bisphosphonate-Related Osteone-Crosis of the Jaws: Report of a Case with Breast Cancer and a Dental Concern,” 16th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS 2011), April 28-May 1, Bucharest, Romania, 2011. (Sözlü Sunum)
B13. Sekerci AE, Ulu M, Sahman H, Sisman Y, Tokmak TT. “Giant Neglected Multicystic Ameloblastoma of the Mandible: Case Report,” 16th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS 2011), April 28-May 1, Bucharest, Romania, 2011. (Sözlü Sunum)
B14. Osman A Etoz. Umut Demetoglu, Zeynep Burçin Gonen, Ahmet Ercan Sekerci, Alper Alkan. An unusual size of osteoma. 2nd BAMFS Congress (Balkan Association of Maxillofacial Surgery), 5th ACBID International Conference (Oral & Maxillofacial Surgery Society, Turkey) in conjuction with Pan Arab Society of Oral & Maxillofacial Surgery and in conjuction with 7th International Congress of Iranian Oral & Maxillofacial Surgery. May 25-29, Antalya, TURKEY, 2011 (Sözlü Sunum)
22
B15. Şekerci AE, Şahman H, Etöz M, Akçay H, Nazlım S, Şişman Y. “Süt ve Daimi Dişlenmeyi Etkileyen Nadir Bir Durum: Dentin Displazi Tip I”, İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 26-28 Nisan, Malatya, Türkiye, 2012. (Poster Sunum)
B16. K Cantekin, Fİ Uçar, AE Şekerci, S Demirbuğa, SK Büyük. Dental Yaş Tahmininde İklimsel Faktörlerin Etkisi. 13. Uluslararasi Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 30 Eylül / September - 4 Ekim / October, Antalya, 2012. (Poster Sunum)
B17. Kerem Kılıç, Özgür Er, Halil İbrahim Kılınç, Tuğrul Aslan, Emre Bendeş, Ahmet Ercan Şekerci. Sirküler ve Oval Fiber Post Boşluğu Hazırlanması Esnasında Kök Yüzeylerindeki Sıcaklık Artışlarının İnfrared Termografik Analizi Türk Endodonti Derneği 11. Uluslararası Kongresi. 27-28 Nisan 2012 (Sözlü sunum)
B18. Gümüş HÖ, Kılınç Hİ, Şekerci AE, Şişman Y. Computerized Analysis of Occlusal Contacts After Occlusal Splint Therapy in Bruxism Patients. İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 26-28 Nisan, Malatya, Türkiye, 2012. (poster sunum)
Yard. Doçentlik Sonrası
B19. Hatice Parlak, Ahmet Ercan Sekerci, Sezer Demirbuga,Muhammed Cayabatmaz, Asiye Nur Dincer, Yahya Orcun Zorba. Investigation of the Root and Canal Configuration of Maxillary Permanent First and Second Molars Using Cone-Beam Computed Tomography. FDI 2013 Istanbul Annual World Dental Congress 28 - 31 August, Istanbul, Turkey, 2013 (Sözlü Sunum).
B20. Kenan Cantekin, Ozkan Miloglu, Ahmet Ercan Sekerci, Suleyman Kutalmıs¸ Buyuk, Yasin Yasa. Identification of the Mandibular Landmarks in a Pediatric Population. FDI 2013 Istanbul Annual World Dental Congress 28 - 31 August, Istanbul, Turkey, 2013 (Poster Sunum)
B21. Hilal Karamehmetoglu, Abdullah Ekizer, Aysegul Dogan, Ahmet Ercan Sekerci. The Effects of Pluronic and VEGF Applications on Bone Formation in Interpremaxillary Suture
23
During Orthodontic Sutural Expansion by using CBCT. FDI 2013 Istanbul Annual World Dental Congress 28 - 31 August 2013 / Istanbul, Turkey. (Poster Sunum)
B22. Ibrahim Sevki Bayrakdar, Ahmet Ercan Sekerci, Burhan Balta, Munis Dundar, Ying hu, Ernst J Reichenberger, Osman A Etoz, Sinan Nazlim. A c.1244G>a (p.arg415Gln) mutation in SH3BP2 gene causes cherubism in a Turkish family: Report of a family with review of the literature. International Congress of Dento-Maxillo-Facial Radiology. Bergen, NORWAY, June 22-27, 2013 (Poster Sunum)
B23. Yasin Yasa, Ahmet Ercan Sekerci, Sinan Nazlim, Meryem Etoz, Kemal Deniz Odontogenic Tumors: A Collaborative Study of 218 Cases Diagnosed over 12 Years and Comprehensive Review of the Literature. International Congress of Dento-Maxillo-Facial Radiology. Bergen, NORWAY, June 22-27, 2013 (Poster Sunum)
B24. Celikoglu M, Halicioglu K, Buyuk SK, Sekerci AE, Ucar FI. An evaluation of condylar and ramal vertical asymmetry in adolescent cleft lip and palate patients using cone beam computed tomography. International craniofacial congress, April 25-27, 2013, Isparta, Turkey. (Poster Sunum)
B25. Celikoglu M, Buyuk SK, Sekerci AE, Cantekin K, Candirli C. Dental anomalies associated with unilateral and bilateral cleft lip and palate: A cone beam computed tomography study. International craniofacial congress, April 25-27, 2013, Isparta, Turkey. (Poster Sunum)
B26. Abdullah Ekizer, Gülşen Çakmak, Süleyman Kutalmış Büyük, Ahmet Ercan Şekerci. Gömülü üst kaninlerin pozisyonun tespitinde konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile panoramik görüntüleme arasinda fark var midir? XIII. Uluslararası Türk ortodonti Derneği Sempozyumu. 03-05 kasım, İstanbul/Turkey, 2013 (Poster Sunum)
B27. Koray Halicioğlu, Mevlüt Çelikoğlu , A Ercan Şekerci, Süleyman K Büyük, Faruk İ Uçar, İbrahim Yavuz. Tek Taraflı Çapraz Kapanış Hastalarında Mandibular Üçüncü Molar Dişlerin Gelişiminin Üç Boyutlu Değerlendirilmesi. XIII. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu. 03-05 kasım, İstanbul/Turkey, 2013. (Poster Sunum)
B28. Koray Halicioğlu, Mevlüt Çelikoğlu, Ibrahim Yavuz, A. Ercan Şekerci, S. Kutalmiş Büyük. Tek Ve Çift Tarafli Posterior Çapraz Kapanişa Sahip Ergenlik Dönemindeki Bireylerde
24
Kondiler Ve Ramal Vertikal Asimetrinin Konik Işinli Bilgisayarli Tomografi Kullanilarak Değerlendirilmesi. XIII. Uluslararası Türk ortodonti Derneği Sempozyumu. 03-05 kasım, İstanbul/Turkey, 2013. (Poster Sunum)
B29. Faruk Izzet Ucar, Ahmet Ercan Sekerci, Mevlut Celikoglu, Süleyman Kutalmis Buyuk. Tek Taraflı Dudak Damak Yarığı Hastalarında Maksiller Sinuslerin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografide Karşılaştırılması. XIII. Uluslararası Türk ortodonti Derneği Sempozyumu. 03-05 kasım, İstanbul/Turkey, 2013. (Poster Sunum)
B30. S. Kutalmış Büyük, Koray Halicioğlu, Mevlüt Çelikoğlu, A. Ercan Şekerci, Tuba Ünal , Doğan Kilkiş. Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Kullanılarak Elde Edilen Iki Ve Üç Boyutlu Lateral Sefalometrik Analizlerin Karşılaştırılması. XIII. Uluslararası Türk ortodonti Derneği Sempozyumu. 03-05 kasım, İstanbul/Turkey, 2013. (Poster Sunum)
B31. S. Demirbuğa, A. Sekerci, H. Sahman, S. Buyuk, Y. Sisman. Cone-beam computed tomography appearance of mandibular pararadicular third molar radiolucencies. 19th Congress of the Balkan Stomatological Society – BaSS. April 24 - 27, Sava Centar Serbia, Belgrade, 2014 (Poster Presentations)
B32. S. Demirbuğa, G. Ozcan, A. Sekerci, S. Nazlım. A paradental cyst associated with fusion of mandibular third molar and supernumerary tooth: case report. 19th Congress of the Balkan Stomatological Society – BaSS. April 24 - 27, Sava Centar Serbia, Belgrade, 2014 (Poster Sunum)
B33. Kenan Cantekin, Ahmet Ercan Sekerci, Suleyman Kutalmis Buyuk. Dental Computed Tomographic Imaging as Age Estimation Morphological Analysis of the Third Molar of a Group of Turkish Population. 90th Congress of the European Orthodontic Society. 18-22 June, WARSAW, Poland, 2014 (Poster Presentations)
B34. Yasin Atakan Benkli, Süleyman Kutalmış Buyuk, Ahmet Ercan Sekerci, Abdullah Ekizer. Investigation of Root Dilacerations in an Orthodontic Patient Population Based on Cone-Beam
25
Computed Tomography. 90th Congress of the European Orthodontic Society. 18-22 June, WARSAW, Poland, 2014 (Poster Sunum)
B35. İlknur Veli, Metin Orhan, Ahmet Ercan Şekerci, Mehmet Ali Öztürk,,Tancan Uysal. Nasal Septum Deviation in Patients with Different Vertical Growth Patterns Assessed with Cone-Beam Computed Tomography. 90th Congress of the European Orthodontic Society. 18-22 June, WARSAW, Poland, 2014 (Poster Sunum)
B36. Emre Köse, Ahmet Ercan Şekerci, Emrah Soylu, Sinan Nazlım. Well-defined Radiolucent Lesion and a Rare Anatomical Variation Bilateral Canalis Sinuosus in the Maxilla and Role of CBCT in Diagnosis. 17th International Congress on Oral Pathology and Medicine, 25-30 May, Istanbul/ Turkey. 2014 (Poster Sunum)
B37. Ahmet Ercan Sekerci, Osman Abdurrahman Etoz, Haydar Albayrak, Hasan Onder Gumus, Murat Ulu, Sinan Nazlim. Multidisciplinary Treatment of Giant Neglected Multicystic Ameloblastoma in The Mandible. 38th annual conference of the European prosthodontic association. 25-27 September, Istanbul/ Turkey. 2014 (Poster Sunum)
B38. Ahmet Ercan Sekerci, Kenan Cantekin, Mehtap Payveren Arikan, Suleyman Kutalmis Buyuk, Mustafa Aydinbelge. Cone beam computed tomographic analysis of foramen huschke (tympanicum) in a pediatric population.. 8th International Congress Of Mediterranean Societies Of Pediatric Dentistry 8. Uluslararası Akdeniz Ülkeleri Pedodonti Dernekleri Kongresi. 21st Congress Of Turkish Society Of Pediatric Dentistry. 21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 13-15 Kasım 2014, ISTANBUL TURKEY (Sözlü sunum)
B39. Ahmet Ercan Sekerci, Kenan Cantekin, Mustafa Aydinbelge. Cone Beam Computed Tomographic Analysis Of Infraorbital Ethmoid (Haller) Cells In A Pediatric Population. 8th International Congress Of Mediterranean Societies Of Pediatric Dentistry 8. Uluslararası Akdeniz Ülkeleri Pedodonti Dernekleri Kongresi. 21st Congress Of Turkish Society Of
26
Pediatric Dentistry. 21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 13-15 Kasım 2014 . ISTANBUL TURKEY (Sözlü sunum)
B40. Ahmet Ercan SEKERCI, Mustafa AYDINBELGE, Kenan CANTEKIN, Salih DOĞAN.
A retrospective analysis of maxillary sinus septa on reformatted cone-beam computerised tomography scans in a pediatric population and a review of the literature. 2015 IADR/AADR/CADR General Session in Boston, Mass., USA, March 11-14. (Sözlü sunum)
B41. Ömer Ülker, Ahmet Ercan Şekerci, Ahmet Emin Demirbaş. Bifid Mandibular Canal and Clinical Importance: Two Case Reports. AÇBID 9. Uluslararası kongresi, 27-31 mayıs 2015, Antalya, Türkiye. (Poster Sunum)
B42. Zeynep Burçin Gönen, Canay Asan, Ahmet Ercan Şekerci, Gökmen Zararsız, Alper Alkan. Evaluation of Radiologic Changes In Cone Beam CT Images In Bisphosponate Related Osteonecrosis Of The Jaws. AÇBID 9. Uluslararası kongresi, 27-31 mayıs 2015, Antalya, Türkiye. (Sözlü sunum)
Doçenlik Sınavı Başvurusundan Sonra Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
B43. S. Kutalmış Büyük, Mevlüt Çelikoğlu, Yasin Atakan Benkli, Ahmet Ercan Şekerci. Evaluation of the transverse craniofacial morphology of adolescent patients affected by unilateral cleft lip and palate using cone beam computed tomography. 2ND International Congress Of The Turkish Cleft Lip And Palate Society. 27 - 29 Kasım / November 2015 Papillon Ayscha Hotel, Belek – Antalya (Sözlü sunum)
B44. Gözde Özcan, Ahmet Ercan Şekerci. Talon cusp occurring concurrently with dens invaginatus on a permanent maxillary canine: a case report and literature review. 1. Uluslararası Online Bilimsel Endodonti Kongresi (1stOnline Scientific Congress of the International Association of Endodontic Education, Research and Practice). 30 Kasım-29 Aralık 2015. (Poster sunum)
27
B45. Cihan HASCIZMECI, Ahmet Ercan SEKERCI. Clinical, radiological and pathologic features and effective management of a large radicular cyst in the anterior maxilla: a case report. 1. Uluslararası Online Bilimsel Endodonti Kongresi (1stOnline Scientific Congress of the International Association of Endodontic Education, Research and Practice). 30 Kasım-29 Aralık 2015. (Poster sunum)
B46. Emre Köse, Duygu Göller Bulut, Ahmet Ercan Şekerci, Özge Ulusan. Incidental Finding of Bilateral Dens Invaginatus in The Maxillary Lataral Incisors and Role of Cone Beam Computed Tomography in Diagnose and Treatment. 1. Uluslararası Online Bilimsel Endodonti Kongresi (1stOnline Scientific Congress of the International Association of Endodontic Education, Research and Practice). 30 Kasım-29 Aralık 2015. (Poster sunum)
B47. Mehmet AMUK, Ahmet Ercan ŞEKERCİ, Yıldıray ŞİŞMAN. Triplication of Maxillary Molar Teeth: A Rare Dental Anomaly. 1. Uluslararası Online Bilimsel Endodonti Kongresi (1stOnline Scientific Congress of the International Association of Endodontic Education, Research and Practice). 30 Kasım-29 Aralık 2015. (Poster sunum)
B48. Sema Şahin, Gözde Özcan, Ahmet Ercan Şekerci, Tuğrul Aslan. Endodontic Treatment of Type 2 Dens Invaginatus in a Maxillary Premolar Tooth: A Case Report. 1. Uluslararası Online Bilimsel Endodonti Kongresi (1stOnline Scientific Congress of the International Association of Endodontic Education, Research and Practice). 30 Kasım-29 Aralık 2015. (Poster sunum) B49. Gözde Özcan, Ahmet Ercan Şekerci, Sema Sahin. C-shaped Mandibular Primary First Molar Diagnosed with Cone Beam Computed Tomography: A Novel Case Report. 1. Uluslararası Online Bilimsel Endodonti Kongresi (1stOnline Scientific Congress of the International Association of Endodontic Education, Research and Practice). 30 Kasım-29 Aralık 2015. (Poster sunum).
B50. Are there any differences in mandibular morphology of patients with bisphosphonate related osteonecrosis of jaws?: A case control study. Gözde Özcan, Ahmet Ercan Şekerci, Zeynep Burçin Gönen. ECDMFR 2016. European congress of dentomaxillofacial radiology. Cardiff, GALLER, 15-18th JUNE 2016
28
B51. Massive keratocystic odontogenic tumor of mandible: a rare case report and its surgical management. Fatma Avci, Ahmet Ercan Sekerci, Duygu Goller Bulut, Gözde Ozcan, Emin Murat Canger. ECDMFR 2016. European congress of dentomaxillofacial radiology. Cardiff, GALLER, 15-18th JUNE 2016
B52. Idiopathic Gingival Fibromatosis: a Rare Case Report of a Pediatric Patient. Fatma Avci, Ahmet Ercan Sekerci, Duygu Goller Bulut, Gözde Ozcan, Emin Murat Canger. ECDMFR 2016. European congress of dentomaxillofacial radiology. Cardiff, GALLER, 15-18th JUNE 2016
B53. Diagnostic Dilemma; Paramolar Tubercle or Supernumerary Teeth with microdontia? : A Case Report and Its Surgic al Management. Fatma Avci, Ahmet Ercan Sekerci, Duygu Goller Bulut, Gözde Ozcan, Emin Murat Canger. ECDMFR 2016. European congress of dentomaxillofacial radiology. Cardiff, GALLER, 15-18th JUNE 2016
B54. Cemento-ossifying fibroma: Report of a rare case. Fatma Avci, Ahmet Ercan Sekerci, Duygu Goller Bulut, Gözde Ozcan, Emin Murat Canger. ECDMFR 2016. European congress of dentomaxillofacial radiology. Cardiff, GALLER, 15-18th JUNE 2016
B55. A novel PTCH1 gene mutation in a pediatric patient with Gorlin-Goltz syndrome: Clinlcopathological and molecular findings of a case. Gözde Özcan, Burhan Balta, Ahmet Ercan Şekerci, Osman Abdurrahman Etöz, Claudia Martınuzzi, Ozlem Kara, Lorenza Pastorino, Fatma Kocoglu, Ömer Ülker, Murat Erdoğan. ECDMFR 2016. European congress of dentomaxillofacial radiology. Cardiff, GALLER, 15-18th JUNE 2016
B56. Radiological and Histomorphological Examination of an unerupted canine with intracoronal resorption in an elderly woman. Gözde Özcan, Fatma Avci, Duygu Goller Bulut, Ahmet Ercan Şekerci. ECDMFR 2016. European congress of dentomaxillofacial radiology. Cardiff, GALLER, 15-18th JUNE 2016
29
B57. Assessment of Osseous Density Changes in Patients with Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the laws: Potential Role of CBCT in Early Diagnosis. Fatma Avci, Ahmet Ercan Sekerci, Duygu Goller Bulut, Gözde Ozcan. ECDMFR 2016. European congress of dentomaxillofacial radiology. Cardiff, GALLER, 15-18th JUNE 2016
B58. Are changes in dimension of neurovascular canals an indicator for early diagnosis in patients with Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaws?. Duygu Göller Bulut, Gözde Özcan, Fatma Avcı, Ahmet Ercan Şekerci. ECDMFR 2016. European congress of dentomaxillofacial radiology. Cardiff, GALLER, 15-18th JUNE 2016
B59. Effects of Bmxism on Masticatory Muscles in young adults with and without attrition-type tooth wear: An Ultrasonography Study. Gözde Özcan, Duygu Goller Bulut, Fatma Avci, Ahmet Ercan Şekerci. ECDMFR 2016. European congress of dentomaxillofacial radiology. Cardiff, GALLER, 15-18th JUNE 2016
B60. Ultrasonographic Evaluation of Mandibular Elevator Muscles to Assess Effects of Physiological Dental Attrition on Masticatory Function. Gözde Özcan, Duygu Goller Bulut, Fatma Avci, Ahmet Ercan ŞEKERCİ. ECDMFR 2016. European congress of dentomaxillofacial radiology. Cardiff, GALLER, 15-18th JUNE 2016
C. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :
Sorularla Oral Radyoloji, Şifa Üniversitesi Yayınları 3, Bölümler 13,14,15,21,22,31 İzmir 2014
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
30
(Yard. Doçentlik Öncesi)
D1. Etöz M, Şekerci AE, Şişman Y. “Türk Toplumunda Üçüncü Molar Dişlerin Retrospektif Radyografik Analizi”, Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg., 21(3), 170-174, (2011).
D2. Şekerci AE, Şişman Y, Tarım Ertaş E, Şahman H, Etöz M, Nazlım S. “Fibröz Displazi: Olgu Sunumu”, Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 18(2), 203-208, (2012).
Yard. Doçentlik Sonrası Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D3. Şekerci AE, Şişman Y, Tarım Ertaş E, Şahman H. “Diagnosis and Evaluation of Stafne’s Bone Defect Using Computerized Tomography”, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 2013;19(1):59-64
D4. SK Büyük, K Cantekin, A.E. şekerci, S. Doğan. Türk Popülasyonunda üçüncü molar eksikliği ile ilişkili dental anomalilerin radyografik olarak değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2013; 40:1, 1-6.
D5. Sezer demirbuğa, Süleyman Kutalmış Büyük, Ahmet Ercan Şekerci, Muhammed Çayabatmaz, Asiye Nur Dinçer, Hüseyin Sinan Topçuoğlu, Kenan Cantekin. Bir Grup Türk Populasyonunda Üst Birinci ve İkinci Büyük Azı Dişlerinin Kök Kanal Konfigürasyonlarının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesi. Investigation of the Root Canal Configuration of Maxillary Permanent First and Second Molars Using Cone-Beam Computed Tomography in a Turkish Population. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 2015;21(1):1-9 doi: 10.5336/dentalsci.2014-39109
D6. Gözde Özcan, Ahmet Ercan Şekerci, Abdullah Ekizer. Sürmüş kompaund odontoma: iki olgu raporu, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri- Olgu Dergisi. 2015;1(3):199-203
D7. S. Kutalmış Büyük, Koray Halicioğlu, Mevlüt Çelikoğlu, A. Ercan Şekerci, Tuba Ünal, Doğan Kilkiş. Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi kullanılarak elde edilen iki ve üç boyutlu lateral sefalometrik analizlerin karşılaştırılması . Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. J Dent Fac Atatürk Uni Cilt:24, Sayı:2, Yıl: 2014, Sayfa: 213-218.
31
D8. Elif tarim Ertaş, Meral Yırcalı ATICI, Gözde ÖZCAN, Ahmet Ercan ŞEKERCİ. Çene Kemiklerinde İzlenen Vasküler ve Nöral Orijinli Malign Tümörler. Turkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Radiol-Special Topics 2015;1(2):64-70 D9. Ahmet Ercan ŞEKERCİ, Gözde ÖZCAN. Çene Kemiklerinde İzlenen Primer İntraosseöz Skuamöz Hücreli Karsinom. Turkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Radiol-Special Topics 2015;1(2):32-6 ).
D10. Ahmet Ercan ŞEKERCİ, Gözde ÖZCAN. Paramolar Tüberkül: Klinik Önemleri ile Birlikte Beş Olgu Sunumu. Turkiye Klinikleri J Dental Sci Cases 2015;1(3):199-203
D11. mehmet bey sürmüş od 06 06 2016 atatürk
D12. CANSU HANIM. MAKSİLLER ÖN BÖLGEDE KEMİK REZORBSİYONU İLE GÖZLENEN SIRADIŞI BÜYÜKLÜKTE MASSİF FİBRÖZ EPULİS. Turkiye Klinikleri J Dental Sci Cases 30 06 2016
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
(Yard. Doçentlik Öncesi)
E1. Tarım Ertaş E, Zorba YO, Kurnaz F, Koçyiğit İ, Şişman Y, Kaynar L, Şekerci AE, Çetin M. “Kemoterapi ve Hematopoetik Kök Hücre Naklinin DMFT Skoruna Etkisi: Bir Ön Çalışma”, 15. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, 25-27 Ekim, Trabzon, Türkiye, 2010. (poster sunum)
E2. Şekerci AE, Şişman Y, Tarım Ertaş E, Şahman H, Aydinbelge M. “Çenelerde Osteomyelit ile Görülen İnfantil Malign Osteopetrozis: İki Vaka Raporu”, 18. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, 1-3 Nisan, İstanbul, Türkiye, 2011. (poster sunum)
E3. Şekerci AE, Şişman Y, Ekizer A, Şahman H, Gumüş H, Aydinbelge M. “Süt Dentisyonunda Çift Diş ve Daimi Ardıllarıyla İlişkisi: Retrospektif Bir Çalışma”, 18. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, 1-3 Nisan, İstanbul, Türkiye, 2011. (poster sunum)
32
-Yard. Doçentlik Sonrası
E4. Şişman Y, Şekerci AE, Payveren M. “Mandibular Lingual Foramenlerin Konumunun ve Boyutunun Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Kullanılarak Değerlendirilmesi”, Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, 25-28 Nisan, Palandöken-Erzurum, 2013. (poster sunum)
E5. Şişman Y, Şekerci AE. “Radiküler Kisti Taklit Eden İki Taraflı Stafne Kemik Defekti: Nadir Görülen Bir Olgu”, Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, 25-28 Nisan, Palandöken-Erzurum, 2013. (poster sunum)
E6. Şişman Y, Şekerci AE. “Bilateral Aksesuar Mental Foramen: Nadir Görülen Bir Anatomik Varyasyonun Sunumu”, Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, 25-28 Nisan, Palandöken-Erzurum, 2013. (poster sunum)
E7. Şişman Y, Şekerci AE, Payveren M. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografide Mandibular Retromolar Kanallar: İki Vaka Raporu”, Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, 25-28 Nisan, Palandöken-Erzurum, 2013. (poster sunum)
E8. Şekerci AE, Şişman Y. “Bir Grup Erişkin Türk Toplumunda Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İle Mandibular Lingula’nın Morfolojik Değerlendirilmesi”, Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, 25-28 Nisan, Palandöken-Erzurum, 2013. (poster sunum)
E9. Etöz M, Şekerci AE, Şişman Y. “Bir Grup Türk Toplumunda Sinuosus Kanalın Varlığının Konik Işınlı BilgisayarlıI Tomografi İle Değerlendirilmesi”, Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, 25-28 Nisan, Palandöken-Erzurum, 2013. (poster sunum)
E10. Şahman H, Şekerci AE, Şişman Y, Payveren M. “Mandibular İnsiziv Kanalın Dental Volumetrik Tomografi ve Panoramik Radyografi Kullanılarak Değerlendirilmesi”, Oral
33
Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, 25-28 Nisan, Palandöken-Erzurum, 2013. (poster sunum)
E11. Yıldıray ŞiŞMAN, S. Kutalmış BÜYÜK, A. Ercan ŞEKERCİ, Abdullah EKİZER, Ekrem ORAL, İsmet ÖZTÜRK. Ratlarda gerçekleştirilen ortodontik maksiller sutur genişletmesinde borik asit, propolis ve ozon terapinin etkileri. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği VI. Ulusal Sempozyumu ve I. Uluslararası katılımlı Kongresi, 17-19 Nisan, İZMİR, 2015. (Poster sunum)
E12. Mehmet AMUK, A. Ercan ŞEKERCİ, Emrah SOYLU, Yıldıray ŞİŞMAN. Nadir Lokasyona Sahip Kalsifiye Epitelyal Odontojenik (Pindborg) Tümör: Bir Olgu Sunumu. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği VI. Ulusal Sempozyumu ve I. Uluslararası katılımlı Kongresi, 17-19 Nisan, İZMİR, 2015. (Poster sunum)
E13. Duygu Göller Bulut, Emre Köse , Gözde Özcan, Ahmet Ercan Şekerci, Emin Murat Canger,Yıldıray Şişman. Bir Türk Populasyonunda Maksiller ve Mandibular Premolar Dişlerin Kök Morfolojisi ve Kanal Konfigürasyonunun Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesi. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği VI. Ulusal Sempozyumu ve I. Uluslararası katılımlı Kongresi, 17-19 Nisan, İZMİR, 2015. (Poster sunum)
E14. Dt. Emre Köse, Dr. Ahmet Ercan Şekerci, Dr. Emin Murat Canger, Dt. Duygu Göller Bulut, Dr. Yıldıray Şişman. Nazal Septum Deviasyonu, Konka Bülloza, Osteomeatal Kompleks Hastalıklarının Ve Odontojenik Lezyonların Maksiller Sinüse Olan Potansiyel Etkilerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği VI. Ulusal Sempozyumu ve I. Uluslararası katılımlı Kongresi, 17-19 Nisan, İZMİR, 2015. (Poster sunum)
E15. Duygu Göller Bulut, Ahmet Ercan Şekerci, Emre Köse, Yıldıray Şişman. Maksiller Posterior Dişlerde Meydana Gelen Marjinal ve Periapikal Kemik Kaybı ile Maksiller Sinüs Mukoza Kalınlığı Arasındaki Olası İlişkinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği VI. Ulusal Sempozyumu ve I. Uluslararası katılımlı Kongresi, 17-19 Nisan, İZMİR, 2015. (Poster sunum)
34
E16. Gözde Özcan, Ahmet Ercan Şekerci, Abdullah Ekizer, Özlem Kara. Sürmüş Kompaund Odontoma: Iki Olgu Raporu. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği VI. Ulusal Sempozyumu ve I. Uluslararası katılımlı Kongresi, 17-19 Nisan, İZMİR, 2015. (Poster sunum)
E17. Gözde Özcan, Ahmet Ercan Şekerci. Konik Işınlı Bilgisayarli Tomografi Kullanılarak Üst Azı Dişlerdeki Periodontal Kemik Harabiyetinin Sınıflandırılması. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği VI. Ulusal Sempozyumu ve I. Uluslararası katılımlı Kongresi, 17-19 Nisan, İZMİR, 2015. (Poster sunum)
E18. Fatma Koçoğlu, Ahmet Ercan Şekerci, E. Murat Canger. Konjenital süt kanin eksikliği: iki olgu sunumu. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği VI. Ulusal Sempozyumu ve I. Uluslararası Katılımlı Kongresi, 17-19 Nisan, İZMİR, 2015.

Çalıştığı Merkezler