Doç. Dr. Mehmet Kağan DEĞERLİYURT

Doç. Dr. Mehmet Kağan DEĞERLİYURT

Ağız, Diş, Çene Hastalıkları Cerrahisi Uzmanı / Dentistanbul Bakırköy

Öğretim, Eğitim ve Akademik  Durum

 

Yüksek Lisans 1997-2002                       Diş Hekimi

                                                                        Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara

 

Doktora  2003-2009                                 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

                                                                        Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

                                                                 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

 

Araştırma Görevlisi  2005-2009        Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

                                                                 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

 

Fellow  2007                                               Kanazawa Universitesi, Tıp Fakültesi  Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Departmanı, Kanazawa, Japonya

 

Ziyaretçi Öğretim üyesi  2008            Virginia Commonwealth Universitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Departmanı, Richmond, Va, ABD

 

Lisans  2013-2018                                 Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme

 

Doçent  2017-Halen                             Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi.

 

Öğretim Üyesi  2018- Halen                İstanbul Aydın Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

 

Mesleki Üyelikler

TAOMS - Türk Oral and Maxillofasiyal Cerrahi Derneği

IAOMS -  International Association of Oral and Maxillofacial Surgery

TDB - Türk Dişhekimleri Birliği

ITI- Internatıonal Team For Implantology

 

ESERLER

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A.1 CEYLAN ALPER,DEGERLIYURT KAGAN,ÇELENK FATIH,ATAÇ MUSTAFA SANCAR,USLU SÜLEYMAN SABRI (2008). Haemangiopericytoma of the hard palate. Dentomaxillofacial Radiology, 37(1), 58-61., Atıf Sayısı: 0, Doi: 10.1259/dmfr/65740001,

 

A.2 UEKI KOICHIRO,KOHEI MARUKAWA,HASHIBA YUKARI,NAKAGAWA KIYOMASA,DEGERLIYURT KAGAN,YAMAMOTO ETSUHIDE (2008). Assessment of the Relationship Between the Recovery of Maximum Mandibular Opening and the Maxillomandibular Fixation Period After Orthognathic Surgery. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 66(3), 486-491., Atıf Sayısı: 14, Doi:10.1016/j.joms.2007.08.044,

 

A.3 DEGERLIYURT KAGAN,UEKI KOICHIRO,HASHIBA YUKARI,MARUKAWA KOHEI,NAKAGAWA KIYOMASA,YAMAMOTO ETSUHIDE (2008). A comparative CT evaluation of pharyngeal airway changes in class III patients receiving bimaxillary surgery or mandibular setback surgery. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology, 105(4), 495-502., Atıf Sayısı: 48, Doi: 10.1016/j.tripleo.2007.11.012,

 

A.4 UEKI KOICHIRO,DEGERLIYURT KAGAN,HASHIBA YUKARI,MARUKAWA KOHEI,KIYOMASA NAKAGAWA,YAMAMOTO ETSUHIDE (2008). Horizontal changes in the condylar head after sagittal split ramus osteotomy with bent plate fixation. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology, 106(5), 656-661., Atıf Sayısı: 22, Doi: 10.1016/j. tripleo.2008.03.016

 

A.5 UEKI KOICHIRO,MARUKAWA KOHEI,HASHIBA YUKARI,NAKAGAWA KIYOMASA,DEGERLIYURT KAGAN,YAMAMOTO ETSUHIDE (2009). Changes in the Duration of the Chewing Cycle in Patients With Skeletal Class III With and Without Asymmetry Before and After Orthognathic Surgery. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 67(1), 67-72., Atıf Sayısı: 7, Doi: 10.1016/j.joms.2008.06.018,

 

A.6 DEGERLIYURT KAGAN,UEKI KOICHIRO,HASHIBA YUKARI,MARUKAWA KOHEI,SIMSEK MEHMET BARIS,OKABE KATSUHIKO,NAKAGAWA KIYOMASA,YAMAMOTO ETSUHIDE (2009). The effect of mandibular setback or two-jaws surgery on pharyngeal airway among different genders. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 38(6), 647-652., Atıf Sayısı: 17, Doi: 10.1016/j.ijom.2009.01.010

 

A.7 DEGERLIYURT KAGAN,AKAR VOLKAN,DENIZCI SENEM,YÜCEL ZIVER ERGÜN (2009). Bone lid technique with piezosurgery to preserve inferior alveolar nerve. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology, 108(6), 1-5., Atıf Sayısı: 21, Doi: 10.1016/j.tripleo.2009.08.006

 

A.8 DEGERLIYURT KAGAN,SIMSEK MEHMET BARIS,ERKMEN ERKAN,ESER ATILIM (2010). Effects of different fixture geometries on the stress distribution in mandibular periimplant structures: a 3-dimensional finite element analysis. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology, 110(2), 1-11., Atıf Sayısı: 12, Doi: 10.1016/j. tripleo.2010.03.029

 

A.9 DEGERLIYURT KAGAN,LASKIN DANIEL M,GUNSOLLEY JOHN C (2010). Informed Consent: What Do Patients Really Want to Know?. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 68(8), 1849-1852., Atıf Sayısı: 5, Doi: 10.1016/j.joms.2010.04.004

 

A.10 DEGERLIYURT KAGAN,DENIZCI SENEM (2013). Does the Topical Use of Epinephrine for Sinus Floor Augmentation Affect Systemic Hemodynamics?. Implant Dentistry, 22(3), 289-294., Atıf Sayısı: 0, Doi: 10.1097/ID.0b013e318289e2df

 

B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER :

B.1 DEGERLIYURT KAGAN, UEKI KOICHIRO,HASHIBA YUKARI,KOHEI MARUKAWA,NAKAGAWA KIYOMASA,YAMAMOTO ETSUHIDE (2008). A CT evaluation of airway changes in class III patients. XIX. European Congress for Cranio-Maxillo-Facial Surgery

 

B.2 HASHIBA YUKARI,UEKI KOICHIRO,DEGERLIYURT KAGAN,MARUKAWA KOHEI,NAKAGAWA KIYOMASA,YAMAMOTO ETSUHIDE (2008). The bone formation between segments after SSRO. XIX. European Congress for Cranio-Maxillo-Facial Surgery

 

 

 

B.3 DEGERLIYURT KAGAN,UEKI KOICHIRO,HASHIBA YUKARI,MARUKAWA KOHEI,SIMSEK MEHMET BARIS,OKABE KATSUHIRO,NAKAGAWA KIYOMASA,YAMAMOTO ETSUHIDE (2009). The effect of mandibular setback or two jaws surgery on pharyngeal airway among different genders. 19th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, 38(6), 647-652., Doi:10.1016/j.ijom.2009.01.010,

 

 

B.4 - LASKIN DM, ABUBAKER AO, DEGERLIYURT MK. Patients' Opinions Regarding Informed Consent for Surgery. International Association for Dental Research General Session April 1-4, 2009 Miami, FL, USA

 

D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER :

D.1 DEGERLIYURT MEHMET KAGAN,SIMSEK MEHMET BARIS (2007). Piezoelektrik cerrahinin temelleri. Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide kullanımı. Ankara Dishekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi, 1(4), 26-36.

 

D.2 DEGERLIYURT MEHMET KAGAN,SIMSEK MEHMET BARIS (2008). Oral Cerrahide Koagülasyon Tetkikleri: Neden ve Ne Zaman?. Ankara Dishekimleri Odası Klinik Blimler Dergisi, 2(2), 104-108.

 

D.3 DURMUSLAR MUSTAFA CENK,DEGERLIYURT MEHMET KAGAN,SIMSEK MEHMET BARIS (2009). Posterior Mandibular Bölgede Piezoelektrikcerrahi Yöntemi Kullanılarak Split Kret Teknigi Uygulanması ve Implant Yerlestirilmesi: Bir Olgu Bildirimi. Ankara Dishekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi, 3(2), 385-389.

 

D.4 DENIZCI SENEM,DEGERLIYURT MEHMET KAGAN,SIMSEK MEHMET BARIS (2011). Piezoelektrik Cerrahi Yöntemiyle Elde Edilen Otojen Kemik Grefti Ile Anterior Mandibula Rekonstrüksiyonu: Bir Olgu Sunumu. Ankara Dishekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi, 5(3), 929-933.

 

D.5 DEGERLIYURT MEHMET KAGAN,AKAR VOLKAN,AL SHAIBANI WAEL,YÜCEL ZIVER ERGÜN (2012). Miyofasial agrı disfonksiyon sendromunu taklit eden havalı silah yaralanması vakası. Türkiye Klinikleri Dis Hekimligi Bilimleri, 18(3), 365-369.

 

E. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:

E.1 BOZKAYA SÜLEYMAN,DEGERLIYURT MEHMET KAGAN,YAMALIK MUSTAFA KEMAL,BARIS EMRE,SENGÜVEN BURCU (2004). Nonsendromik Bilateral Mandibuler Dentigeröz Kist: OlguSunumu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi 12. Uluslararası Bilimsel Kongresi

 

E.2 ATAÇ MUSTAFA SANCAR,DEGERLIYURT MEHMET KAGAN,GÜNGÖR MEHMET NADIR (2004).Travma sonrası yer degistiren anterior sublingual tabanın preprotetik cerrahisi- Vaka Raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi 12. Uluslararası Kongresi

 

E.3 DENIZCI SENEM,DEGERLIYURT MEHMET KAGAN,ARIK ALI MERT,ÇANKAL DILEK AYNUR,YILDIRIM

BENAY,DEMIR CEM (2007). Nasopalatin Kanal Kistleri: 4 Vaka Raporu. Türk Oral veMaksillofasiyal Cerrahi Dernegi 14. Uluslararası Kongresi

 

E.4 DEGERLIYURT MEHMET KAGAN,DENIZCI SENEM,SIMSEK MEHMET BARIS (2008). Piezocerrahiyöntemiyle mandibular ramus blok grefti elde edilmesi- Vaka raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi 15. Uluslararası Kongresi

 

E.5 DEGERLIYURT MEHMET KAGAN,AKAR VOLKAN,DENIZCI SENEM,YÜCEL ZIVER ERGÜN (2008). Inferior sinirin korunması için piezoelektrik kemik kapak teknigi. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi 15. Uluslararası Kongresi., 108(6), 1-5., Doi: 10.1016/j.tripleo. 2009.08.006

E.6 DEGERLIYURT MEHMET KAGAN,ARIK ALI MERT,DENIZCI SENEM,SIMSEK MEHMET BARIS (2008). Piezocerrahi yöntemiyle mental sinirin yeniden konumlandırılması. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi 15. Uluslararası Kongresi

 

E.7 DEGERLIYURT MEHMET KAGAN,UEKI KOICHIRO,HASHIBA YUKARI,MARUKAWA KOHEI,NAKAGAWA KIYOMASA,YAMAMOTO ETSUHIDE (2008). Bimaksiller veya mandibuler geriletme cerrahisi uygulanan klas III hastalarda faringeal havayolunun karsılastırılmalı incelenmesi. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi 15. Uluslararası Kongresi., 105(4), 495-502., Doi: 10.1016/j.tripleo.2007.11.012

 

E.8 DEGERLIYURT MEHMET KAGAN,UEKI KOICHIRO,HASHIBA YUKARI,MARUKAWA KOHEI,SIMSEK MEHMET BARIS,NAKAGAWA KIYOMASA,YAMAMOTO ETSUHIDE (2008). Mandibular geriletme veya çift çene cerrahilerinin farklı cinsiyetler arasında farengeal havayolu üzerine etkilerinin incelenmesi. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi 15. Uluslararası Kongresi., 38(6), 647-652., Doi: 10.1016/j.ijom.2009.01.010

 

E.9 DEGERLIYURT MEHMET KAGAN,SIMSEK MEHMET BARIS (2011). Cerrahi yardımlı hızlı maksiller genisletme vakalarında konvansiyonel dönel aletler ve piezoelektrik cerrahi cihazının maksiller osteotomiler sonrası fasiyal ödem, agrı, hasta memnuniyeti ve operasyon süresi açısından karsılastırılması. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi 18. Uluslararası Kongresi

 

YÜRÜTÜLEN PROJELER

 -Cerrahi yardımlı hızlı maksiller genisletme vakalarında konvansiyonel dönel aletler ve piezoelektrik cerrahi cihazının maksiller osteotomiler sonrası fasiyal ödem, agrı, hasta memnuniyeti ve operasyon süresi açısından karsılastırılması, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Araştırmacı, 06/03/2006 - 19/03/2009

 

-Bimaksiller cerrahiler ve tek çene mandibular geriletme cerrahilerinin faringeal havayolu açısından komputerize tomografi ile karsılastırılmalı değerlendirilmesi, Araştırmacı, Kanazawa School of Medicine Department of Oral and Maxillofacial Surgery,01.04.2007 -01.10.2007

 

 -Sagittal split ramus osteotomileri sonrası mandibular kondil başının horizontal değişimlerinin incelenmesi, Kanazawa School of Medicine Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Araştırmacı, 01.10.2007-01.04.2008

 

 -Rutin uygulanan cerrahi işlemler için bilgilendirme amaçlı aydınlatılmış onam hakkında hasta görüşlerinin değerlendirilmesi, Virginia Commonwealth University School of Dentistry Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Araştırmacı, 01.07.2008 -01.10.2008

 

 -Ortognatik cerrahi sonrası maksimum ağız açıklığı ile maxillomandibular fiksasyon süresinin ilişkisinin değerlendirilmesi, Araştırmacı, Kanazawa School of Medicine Department of Oral and Maxillofacial Surgery,01.04.2007 -01.10.2007

 

-Asimetrisi olan ve olmayan iskeletsel klas III hastalarda ortognatik cerrahi öncesi ve sonrası çiğneme döngülerindeki değişimlerinin incelenmesi Araştırmacı, Kanazawa School of Medicine Department of Oral and Maxillofacial Surgery,01.04.2007 -01.10.2007

 

YAYIN HAKEMLİĞİ

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, SCI-Expanded

 

DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY, SCI-Expanded